Pagrindinis astrologijaVilniaus klinikine Vasaros ligonine. Socialines pagalbos skyrius:

Vilniaus klinikine Vasaros ligonine. Socialines pagalbos skyrius:

• vertina paciento socialinę situaciją;
• renka informaciją apie pacientų socialines problemas ir aplinką;
• numato specialias socialinės pagalbos priemones ir metodus pacientui;
• teikia informaciją ir patarimus pacientui: apie socialinių garantijų ir išmokų įstatymus, apie jo teises ir galimybes konkrečiu atveju, apie būtinas paciento priežiūros galimybes ir kt..
• padeda tvarkyti priežiūros, priežiūros namuose ir išėjimo į pensiją dokumentus;
• informuoja ir konsultuoja paciento artimuosius apie pagalbos ir priemonių poreikį;
• bendradarbiauja ir koordinuoja savo veiklą su kitomis institucijomis;
• geba atstovauti ir ginti paciento teises bei teisėtus interesus įvairiose institucijose ir organizuoti teisinę pagalbą;
• rengia paciento perkėlimo į globos įstaigą dokumentus;
• Praneša savivaldybės globos ir socialinis skyrius, teikiantis pacientui reikalingas socialines paslaugas;
• konsultuojasi su kitos įstaigos socialiniais darbuotojais;
• rekomenduoja išnagrinėti socialines paslaugas.


Skyriuje dirba:
Sk. Vedeja D.Grybauskiene,
D. Tubis (skyriaus vadovas),
L. Ilgarubienė (dzšMotinystės atostogos),
K. Seliutienė,
V. RašCiauskienė,
R. NavašInskienė.
Skyriaus socialiniai darbuotojai dirba su įvairiausiais žmonėmis šŠvietimo įstaigos (Vilniaus universitetas, Vilniaus pedagoginis universitetas, Mykolo Romerio universitetas, Utenos kolegija ir kt.), Rengiančios socialinius darbuotojus ir padedančios būsimiems specialistams įgyti naudingų praktinių įgūdžių praktikos metu.
Mus rasite 8 5 215 35 28 arba už 3 pastato.

Kategorija:
Svarbiausi patarimai pradedantiems begioti
Kalcis - ne tik kaulams stiprinti