Pagrindinis astrologijaVartotojo teise i tinkamus maisto produktus

Vartotojo teise i tinkamus maisto produktus

Žmogaus sveikata priklauso nuo daugelio jo kūną veikiančių veiksnių. Viena jų - sveika mityba. Būtent netinkamas valgymas laikomas vienu iš pagrindinių pavojų sveikatai. Kartais nekvalifikuotas kokybiškas maistas pasirenkamas dėl paties vartotojo kaltės: nesidomėjimo, smalsumo stokos, tam tikrų tradicijų laikymosi (per silpnai motyvuota keistis), pasyvumo dėl senų įpročių ir galiausiai dėl neapgalvoto noro sutaupyti. Kita vertus, kai pasiūla ir įvairovė tapo tokia gausi, teisingai pasirinkti gali būti ne tik sunku, bet ir apskritai beveik neįmanoma. Už teisingos ir pakankamos informacijos platinimą yra atsakingas atitinkamo produkto gamintojas, jo platintojas ar paslaugų teikėjas, kurio teisingą įgyvendinimą užtikrina nacionalinės prievartos priemonės. Būtent dėl ​​skaidrumo, aiškumo ir praktiškumo trūkumo dažnai priimama vartotojui nenaudinga galimybė. Aukštas žmogaus sveikatos apsaugos lygis yra vienas iš pagrindinių teisės aktų tikslų. Jie nustato bendrus principus ir atsakomybę, veiksmingą organizacinę tvarką ir procedūras priimant sprendimus dėl maisto saugos ir maisto saugos...
Maisto kokybės įstatymai yra skirti užkirsti kelią nesąžiningai ar apgaulingai veiklai, maisto klastojimui ar bet kokiai kitai praktikai, kuri gali klaidinti vartotoją. Tai užtikrina aukštą vartotojų apsaugos lygį, pagrįstą pakankama informacijos sklaida. Kiekvienas vartotojas turi teisę žinoti, ką jis valgo. Rizika, kuri gali kilti dėl visiškai saugaus produkto naudojimo, yra asmens apsisprendimo laisvė, kuriai jokiu būdu negalima pakenkti sukčiavimu ar kitais nesąžiningais kitos šalies veiksmais...
Lai Maistas - Iš pirmo žvilgsnio atrodo akivaizdu, kad daugelis neturėtų pateikti papildomų paaiškinimų. Tačiau kasdieninė kalba nėra tokia pati, kokia pripažinta teisine terminologija..
Pagal tarptautinę ir nacionalinę teisę Maistas - tyčia pridedama perdirbta, dalinė ar neperdirbta medžiaga ar produktas, kurį praryja žmonės arba kurį pagrįstai tikimasi praryti (įskaitant gėrimą, kramtomąją gumą ar bet kurią kitą medžiagą, įskaitant vandenį, gaminant, ruošiant ar perdirbant) maistas)). Pašarai, gyvi gyvūnai (nebent paruošti pateikti į rinką žmonėms vartoti), prieš derlių nuimami augalai, vaistai, kosmetika, tabakas ir tabako gaminiai, narkotiniai ir psichotropiniai vaistai, likučiai ir teršalai Maisto sąvoka nėra įtraukta.
Pagrindiniai maisto saugos, kokybės ir perdirbimo reikalavimai:
1. valgyti jų sudėtis ir kokybė turi būti tinkami vartoti žmonėms ir be užteršimo cheminiais, fiziniais, mikrobų ir kitais teršalais. Jis turi atitikti minimalius saugos reikalavimus ir neturi kelti pavojaus vartotojų sveikatai.
Nustatykite, ar Maistas yra nesaugus:
• įprastomis sąlygomis, kuriomis vartotojas vartoja maistą, ir sąlygomis, kuriomis jis vartoja kiekvieną maisto gamybos, perdirbimo ir platinimo etapą;
• Informacija vartotojui apie būtinybę vengti neigiamo poveikio konkrečiam maistui ar produktų kategorijai.
Nustatydami, ar maistas kenkia sveikatai, atsižvelkite į šiuos dalykus:
• galimas tiesioginis ir (arba) trumpalaikis ir (arba) ilgalaikis maisto poveikis ne tik jį vartojančio asmens sveikatai, bet ir jo būsimai sveikatai;
• galimas susikaupusių toksinų poveikis;
• Ypatingas tikslinės grupės jautrumas.
Į tai reikėtų atsižvelgti nustatant, ar maisto produktas netinkamas vartoti žmonėms ar jis nepriimtinas dėl numatyto naudojimo, užteršimo ar svetimkūnių, puvimo, gedimo ar irimo.
2. Aš galiu pridėti maisto tik tinkamus maisto priedus ir maistines medžiagas.
3. Maisto pakavimui, Kitu atveju gali būti naudojamos tik žmogaus sveikatai nekenkiančios medžiagos ir gaminiai..
4. Maiste turi būti su juo besiliečiančių medžiagų turi atitikti nustatytus ženklinimo reikalavimus. Ženklinimo informacija turi būti aiškiai matoma, saugiai pritvirtinta, neištrinama ir aiški oficialia kalba, kuri neklaidina pirkėjo (pvz., Fasuotuose maisto produktuose turi būti nurodytas grynasis kiekis; pageidautina prieš kainą, įskaitant mokesčius ir kt.). Nė vienas iš paženklintų produktų negali turėti ar nurodyti vaistinių ar profilaktinių savybių..
Su maistu reikia elgtis Tik laikantis nurodytų higienos, sveikatos, veterinarijos ir aplinkosaugos reikalavimų, turint tinkamą įrangą.
Vartotojams turi būti pateikiama teisinga informacija apie maistą, todėl draudžiama:
• klaidinti vartotoją apibūdinant maistą ir nurodant jo pobūdį, tapatumą, savybes, sudėtį, kiekį, galiojimo laiką, kilmę, tvarkymo būdą ir naudojimo bei laikymo sąlygas;
• Nurodykite maisto savybes, kurių jis neturi.
• nurodykite, kad maistas turi ypatingą savybę, nors iš tikrųjų visi panašūs produktai turi tokią savybę;
• Kitaip klaidina vartotojus.
Vartotojus galima suklaidinti ne tik aktyviais veiksmais, bet ir pasyvumu, t.y. Neveiklumas, svarbios informacijos neatskleidimas, apgalvotas informacijos, skatinančios vidutinį vartotoją priimti sprendimą, kurio jis kitaip nebūtų priėmęs, atsisakymas;.
Draudžiama pateikti į rinką:
• Maistas, jei jame ar jo pakuotėje yra ne maisto produktas;
• Į maistą panašūs produktai taip, kad jų vartojimas maiste galėtų pakenkti sveikatai ar gyvybei.
Daugeliu atvejų ypatingas dėmesys skiriamas vartotojų grupei, kuriai reikia daugiau apsaugos: vaikams.
Galiausiai norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad vartotojas neturi būti tapatinamas su maisto pirkėju (be abejo, galimi sutapimai). Nes vartotojas yra galutinis produkto vartotojas. Todėl žala sveikatai ir gyvybei, padaryta asmeniui naudojant nepakankamos kokybės produktą, yra ir bus atlyginta ne tik tuo atveju, jei asmuo įsigijo pirkimo-pardavimo sutartį, bet ir tuo atveju, jei ją padarė kitas asmuo. (pvz. šeima). Narys, draugas ir kt.).
Vartotojas privalo įrodyti neteisėtus pardavėjo (gamintojo) veiksmus, kad gautų nuostolių (kurių piniginė rizika yra nuostoliai), t. H. produkto kokybė, padaryta žala ir priežastinis ryšys. Kadangi tai yra griežtos atsakomybės forma, kaltės neįmanoma įrodyti ar pareikšti (griežta atsakomybė).
Norėdami sužinoti išsamesnes nekokybišką produktą įsigijusio asmens veiksmus, žiūrėkite kitą „Sveiko žmogaus“ numerį. galimybės naudotis jam suteikta pasirinkimo laisve, jų privalumai ir trūkumai.

Kategorija:
Lietuvoje vasari
Menopauze. Kas tai yra ir ka turetu zinoti moteris