Pagrindinis astrologijaSveikatos draudimas

Sveikatos draudimas

Sveikatos draudimas suteikia asmeniui saugumo jausmą suteikdamas galimybę naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis tada, kai to labiausiai reikia. Pasaulyje yra skirtingos sveikatos priežiūros sistemos, pradedant valstybe ir baigiant biudžetu, tačiau paremta viešosiomis lėšomis. Lietuva pasirinko valstybinę sveikatos draudimo sistemą.

Draudimas yra privalomas ir savanoriškasšPVO


Nors visi šskirtingos privačių ir viešųjų veiksnių proporcijos, siekiant užtikrinti pažeidžiamų žmonių apsaugą,šKompromisas tarp skirtingų socialinių klasių ir paieškos, tšvenkite sveikatos sistemos privatizavimo, t. Situacijose, kai gydomi tie, kurie turi pinigų, o jų stokojantys lieka be medicinos pagalbos, kaip minėta, Lietuva pasirinko valstybinę privalomojo sveikatos draudimo sistemą..
Lietuvos Respublikos sveikatos draudime, kurį reglamentuoja Privalomojo sveikatos draudimo įstatymas (toliau - Įstatymas), sveikatos draudimą sudaro dvi rūšys:šiu: privaloma ir neprivaloma (neprivalomašKasos aparatas).
Privalomasis sveikatos draudimas (toliau - PSD) yra valstybės įgyvendinama asmens sveikatos priežiūros ir ekonominių priemonių sistema, kuri draudiminio įvykio atveju garantuoja sveikatos paslaugų teikimą PSD apdraustiems žmonėms...šPaslaugų, vaistų ir medicinos pagalbos laidų kompensavimas. Šios išSiuntos grąžinamos iš PSD fondo, kuris sudaro PSD finansinį pagrindą, biudžetas yra savarankiškasškuris nėra įtrauktas į valstybės ar vietos valdžios biudžetą. PSD įgyvendina PSD taryba, Valstybinė ligonių kasa (toliau: VLK) ir rajono teritorinės ligonių kasos (toliau: TLK)...
Be to (neprivaloma)šSveikatos draudimas yra priedas (savanoriškas)šasmens sveikatos paslaugoms, kurioms taikoma sveikatos draudimo sutartis, kompensuojama pagal ššias sutartis po papildomo sveikatos draudimo įvykio. Vienas iš tokių draudiminių įvykių yra apdrausto asmens kreipimasis į sveikatos priežiūros įstaigą dėl papildomos (savanoriškos)šSveikatos draudimo sutartys ir gydytojo diagnozė, kuri yra pagrindas pasirūpinti apdraustaisiais ššiose sutartysešasmens sveikatos paslaugų ir paslaugų apimtis. Be to (neprivaloma)šSveikatos draudimo bendrovės yra draudimo bendrovės, gavusios leidimą (licenciją) pagal įstatymų nustatytą tvarką. šSveikatos draudimo veikla.

 

Kas ten blogo?


Neapdrausta PSD gauna tik būtiną medicininę priežiūrą. Kiti žmonės už tokias paslaugas turi mokėti skirtingas kainas. Jei gydymo įstaiga teikia tokias paslaugas ir nereikalauja apmokėti nepatikrinusi asmens draudimo, nuostoliai patiriami dėl to, kad sveikatos draudimo bendrovė neteikia jokių paslaugų neapdraustiems PSD asmenims (išskyrus skubią pagalbą). Apdraustasis PSD asmuo gauna ne tik būtinas medicinos paslaugas, bet ir visas kitas įstatymų garantuotas sveikatos paslaugas. Jei asmuo turi tik savanorišką sveikatos draudimą, gydymo paslaugos, apmokamos iš PSD fondo biudžeto, nėra garantuojamos. Todėl norint gauti visą kompensaciją, būtina apsidrausti ne tik savanorišku, bet ir privalomuoju sveikatos draudimu..
PSD draudžia Lietuvos Respublikos piliečiams, kurie yra nuolatiniai Lietuvos gyventojai, užsieniečiams ir asmenims be pilietybės, mokantiems ar gaunantiems PSD įmokas, taip pat laikinai gyvenantiems ir legaliai dirbantiems Lietuvos Respublikoje piliečiams ir asmenims be pilietybės, įskaitant jų šeimos narius. PSD taip pat draudžiami Lietuvos Respublikos piliečiai, nuolat ar laikinai gyvenantys šalyse, su kuriomis Lietuva yra sudariusi tarptautines sutartis dėl PSD, įskaitant nuolat ar laikinai Lietuvoje gyvenančius šalių piliečius..
 

Tai turėtų žinoti šalies draugai


Asmenys, kuriems PSD draudžia viešosios lėšos (jų grupės reikalauja įstatymai), privalo pateikti ne tik asmens dokumentus, bet ir kitus dokumentus, įrodančius sveikatos draudimą valstybės lėšomis (pavyzdžiui, užregistruotus įdarbinimo agentūroje). darbo ieškančio asmens pažymėjimas, jei vienas iš tėvų (tėvų) augina vaiką iki 8 metų arba du ar daugiau nepilnamečių vaikų - vaikų / neįgalių vaikų gimimo liudijimus - neįgalumo pažymėjimą, socialinių pašalpų gavimą - pažymą apie socialinių išmokų gavimą ir kt. moko bet kurios rūšies pensijos ar ligos pašalpos gavėjus, taip pat žmones iki 18 metų, nereikia kreiptis dėl registracijos draudžiant PSD paskolą vietinėje sveikatos draudimo įmonėje (jų duomenis į TLK informacinę sistemą perduoda Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba)...
 

Medicininė priežiūra garantuoja universalumą ir solidarumą


R Sveikatos draudimas yra pagrįstas universalumo ir solidarumo principais.
Visuotinumo principas reiškia, kad pareiga mokėti PSD įmokas, taip pat teisė į sveikatos paslaugas iš PSD namų ūkio fondo galioja ne tik Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsieniečiams, gyvenantiems Lietuvoje, bet ir kitiems užsieniečiams, teisėtai ir laikinai gyvenantiems Lietuvoje...
Solidarumo principas reiškia, kad žmogus prisideda prie sveikatos sektoriaus finansavimo pagal savo galimybes, tačiau tokių investicijų „suma“ neturi įtakos sveikatos paslaugų prieinamumui. Todėl visų dydžių ir visų pajamų rūšių asmenų PSD įmokos, taip pat valstybės biudžetai palengvina PSD lėšų kaupimą apdraustoms PSD sveikatos paslaugoms apmokėti....
Jei valstybė neteiktų medicininės pagalbos per PSD sistemą, pagrįstą universalumo ir solidarumo principais, ne tik nebūtų suteikta būtina medicininė pagalba, bet ir asmuo turėtų mokėti už suteiktą sveikatos priežiūrą visais ligos atvejais. Pelno siekianti draudimo bendrovė vargu ar sudarys draudimo sutartį su sunkiomis ligomis sergančiais žmonėmis, todėl visas sveikatos priežiūros išlaidas apmoka pacientas....
 

Kartais apdraustas gydymas yra mokamas


Tačiau PSD ne visada garantuoja nemokamų medicinos paslaugų teikimą.
Atvejai, kai mokamas apdraustas PSD gydymas:
1. Skirtumas tarp šių paslaugų, medžiagų, procesų, faktinių paslaugų ir nemokamų paslaugų, medžiagų, aktyvesnių brangesnių paslaugų, medžiagų, procesų pasirinkimo procesų..
2. Jei jų iniciatyva pasirenkamos papildomos paslaugos ar procesai, mokama už tas paslaugas ar procesus.
3. Gydančiojo gydytojo rekomendacija, renkantis brangesnius vaistus ar medicinos pagalbines priemones, nei vartojami Lietuvos Respublikoje pagal nustatytus gydymo metodus, mokamas skirtumas tarp nustatytos vaistų kainos ir medicinos pagalbos priemonių (papildomą skirtumą galima sumokėti papildomu (savanorišku) sveikatos draudimu ar kitomis lėšomis)..
Mokamos paslaugos taip pat apima paslaugas, tiesiogiai nesusijusias su ligos gydymu, t. Hormonų tyrimai, sveikatos patikrinimai, reikalingi civiliniam ginklui gauti, vairuotojo pažymėjimo ir piloto pažymėjimo gavimas, papildoma individuali pacientų priežiūra ir priežiūra, kosmetinės chirurgijos ir kosmetologijos procedūros, protezai ir implantai ir kt. Mokamų asmens sveikatos paslaugų sąrašas ir šių paslaugų kainos patvirtintos sveikatos apsaugos ministro įsakymu. Už mokamas asmens sveikatos paslaugas moka patys pacientai ar kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, taip pat savanoriškos sveikatos draudimo bendrovės...
Už sveikatos paslaugas turėtų būti mokama tik tuo atveju, jei jos nėra įtrauktos į mokamų paslaugų sąrašą ir nėra įtrauktos į skubios pagalbos tarnybas, jei:
1. Pacientas turi neapdraustą PSD.
2. Pacientas neturi šeimos gydytojo ar specialisto siuntimo.
3. paciento pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos;
4. Paslaugas teikia siunčiančiosios įstaigos, kurios nėra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos dalis.
5. pacientas - užsienio pilietis (išimtiniai atvejai, dėl kurių susitarta tarptautinėse sutartyse);
6. Asmens sveikatos įstaiga panaudojo sutartyje su TLK numatytas lėšas, o apdraustasis įsipareigoja skubiai sumokėti už paslaugą, kad gautų paslaugą skubos tvarka..
Sveikatos priežiūros vadybininkas privalo užtikrinti, kad pacientai būtų tinkamai informuoti ne tik apie mokamų paslaugų kainas ir jų teikimo tvarką, bet ir apie galimybes gauti paslaugas, apmokamas iš PSD fondo biudžeto. Bet kokiu atveju sprendimas dėl mokamos paslaugos turi būti patvirtintas paciento parašu paciento medicinos dokumente.
 

PSD ginčų vykdymo peržiūra


Ginčą dėl PSD vykdymo tarp kalėjimo ir TLK sprendžia TLK tarpininkavimo komisija, o subjektą ir sveikatos priežiūros instituciją - TLK. Nukentėjusiojo prašymas turi būti išnagrinėtas ir sprendimas priimtas per 30 dienų nuo prašymo gavimo per 45 dienas, jei reikalinga papildoma informacija ir tyrimas. Šalies iniciatyva priimti sprendimai gali būti skundžiami teisme įstatymų nustatyta tvarka..
Apie PSD, taip pat apie PSD įmokas (jų mokėjimo tvarką, atsakomybės už teisinių įsipareigojimų nevykdymą taikymą ir kt.) Skaitykite kitame numeryje „Sveikas žmogus“...
Kategorija:
Svarbiausi patarimai pradedantiems begioti
Kalcis - ne tik kaulams stiprinti