Pagrindinis astrologijaPasauline aplinkos sveikatos diena

Pasauline aplinkos sveikatos diena

Normalus 0 klaidingas melas DE-JAV X-NAV X-NAV „MicrosoftInternetExplorer4“

Įprasta 0 klaidinga klaidinga klaidinga DE-JAV X-NAV X-NAV Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras „MicrosoftInternetExplorer4“ rugsėjo 26-ąją mini kaip pasaulinę aplinkos dieną. ŠŠiais metais siekiama išspręsti ir spręsti naujus pavojus aplinkai ir sveikatai.šSaugoma aplinka ir sveikata ateities kartoms.

Aplinka, kurioje gyvename, daro didelę įtaką sveikatai. Aplinka veikia žmones, o žmonės keičia aplinką, studijuoja ir pritaiko ją savo poreikiams. Laikui bėgant sukuriamas komfortas, kuris tampa vartotoju ir vėliau pastebi, kad pokyčiai sukėlė nenumatytų nepatogumų ir netgi pakenkė aplinkos tvarumui. Žmonės turi sukurti saugią ir sveiką aplinką, niekas jų nepadarys už juos. Kuriant sveiką aplinką turi dalyvauti ne tik asmenys, bet ir visa visuomenė. Juk šMes galime pasirūpinti sveika aplinka, sveiku ir saugiu maistu visai visuomenei.

Tūkstančius aplinkos veiksnių, turinčių įtakos žmogaus sveikatai, galima suskirstyti į konkrečias kategorijas. Tai? fiziniai veiksniai (triukasšelektromagnetiniai laukai), cheminė (pramoninė oro tarša)ša yra žemės ūkio degutasšChemikalai), biologiniai (žiedadulkės, mikroorganizmai), socialiniai (nedarbas) ir kiti.

Aplinka, kurioje gyvename, daro didelę įtaką gyventojų sveikatai - iki 20 proc. Aplinkos veiksniai daro įtaką mūsų sveikatai. Jūsų pačių veikla gali pakeisti aplinką. Neįprasti fiziniai, cheminiai ar socialiniai dirgikliai sutrikdo mechanizmus, kuriais reguliuojamos tam tikros kūno funkcijos. Tai sumažina prisitaikymą prie aplinkos ir atsparumą neigiamiems veiksniams.

Gyvenamoji aplinka susideda iš kai kurių svarbiausių komponentų. Pirma, natūrali aplinka: oras, vanduo, klimatas, geografinė aplinka, natūralus maistas ir kt....

Kaina šŠie veiksniai yra žmogaus kūno dalisšjei jis bus pritaikytas ir yra tinkami kompensavimo mechanizmai. Todėl jie gali būti kenksmingi tik esant ypatingoms aplinkybėms. Dėl žmogaus ekonominės veiklos šDėl šių natūralių aplinkos veiksnių gyvenamojoje aplinkoje jie tampa vis mažiau dirbtiniai.

Paskutinis dešOro tarša per pastarąjį dešimtmetį gerokai padidėjošTamsu. Yra žinoma, kad taip yra dėl technikos pažangos ir įvairių kitų veiksnių, tokių kaip gamykloje naudojamos cheminės medžiagos, įvairūs neorganiniai veiksniaišElektrinės, automobilių skaičiaus padidėjimas ir kt. T. Oro degutasšViena šalis jau padarė didelę žalą: Antarktidoje atsirado ozono skylių, „šŠiltnamio efektas “, kuris visos žemės temperatūrą pakėlė vienu laipsniu, todėl ikišMažėja, blogėja žmogaus sveikata, tšdingo retas gyvūnas rušys. Todėl visame pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje, jau įsteigta daugybė organizacijų, užsiimančių žemės ekologija. Lietuvos aplinkos problemos yra paviršutiniškosšPožeminio vandens, oro ir dirvožemio taršaša) pavojingų atliekų susidarymas. Taip pat krašKraštovaizdžio ir biologinės įvairovės nykimas, neracionalus natūralus, t.šPriemonių naudojimas. Kai kurie ašš šŠias problemas yra sunkiau išspręsti, o kitas - lengviau. Pagrindinis dabartinės Lietuvos aplinkos apsaugos tikslas yra užtikrinti tvarų saugumą šNacionalinė raida, t.y..šPalaikyti sveiką natūralią aplinką, t.y..šsaugoti krašVizija ir biologinė įvairovė, optimizuojant gamtos naudojimą. ŠŠioje aplinkos strategijoje pirmenybė teikiama vandens ir oro problemų gydymui, deramai atsižvelgiant į visus vandens ir oro apsaugos tikslus ir prioritetinius uždavinius kitose aplinkos srityse...

Ar atliekos taip pat daro didelę įtaką sveikatai? abu namų ūkiai (2006 m. gegužė)šButeliai, vienkartiniai indai ir kt.) Ir pramoniniai. Ššiuo metu pavojingiausias aplinkos teršėjasšos forma yra pripažinta degutasšatliekos. Šir degutoša galima vadinti ateities degutuša, kurio neutralizavimasšji gulės kartu ant ateities peties. Saugus gyvenimo būdas aplinkai ir sveikatai taip pat priklauso nuo tinkamo atliekų tvarkymo. Didėjant vartojimui, didėja ir neigiamas vartojimo poveikis aplinkai, įskaitant sveikatą, taigi ir aplinkaišOS mažinimas labai priklauso nuo visuomenės sąmoningumo. Aplinkos apsauga turėtų pasiekti visus piliečius, pradedant mažaisiais mūsų piliečiais. Butina aišinformuoti juos apie teigiamus ir neigiamus žmogaus poveikio aplinkai aspektus, mokyti juos mažinti vartojimąšir. Kiekvienas gyventojas turi puikias sąlygas išsaugoti ir pakeisti aplinkinį pasaulį bei aplinką ir pakeisti save bei savo gyvenimo būdą. Atliekų tvarkymo poveikis aplinkai ir visuomenės sveikatai priklauso nuo atliekų tvarkymo tipo. Seni sąvartynai, neatitinkantys ES reikalavimų, Lietuvoje ir šiandien jau uždaromi ir atnaujinami šAtliekų lieka vis mažiau.

Sąvartynai yra iš tradicinis ir daugelyje šdažniausiai naudojamos atliekos šSkurdo metodas. Anksčiau sąvartynai dažnai būdavo įrengiami nenaudojamose kasyklose, pavyzdžiui, karjeruose. Gerai įrengtas ir prižiūrimas sąvartynas yra palyginti nebrangus ir higieniškasškokia budašSumažinti atliekų. Senesni, blogai įrengti ar prižiūrimi sąvartynai daro neigiamą poveikį aplinkai: žolynai to nedarošioja šiukšKenkėjai (pelės, žiurkės) ir parazitai, laižydami kenksmingas chemines medžiagas,šsu lietaus vandeniu, kuris gali pasklistišty pozemini ir paviršVanduo. Be to, skaidant organines atliekas anaerobiniuose mikroorganizmuose susidaro sąvartyno dujos, kurios sukelia nemalonų kvapą, gali ir gali pakenkti augmenijai. šŠiltnamio dujos. Lietuvoje sąvartynai yra tik naujai paruošti, griežtesni eksploatavimo reikalavimai ir pastebėtas neigiamas poveikis aplinkai. Neigiamas sąvartyno poveikis aplinkai (ypač požeminiam vandeniui ir dirvožemiui) gali būti juntamas po 10–20 metų ir trunka dar 80–100 metų. Sąvartynuose atliekos yra (organiškai biologiškai skaidomos), tačiau skirtingų rūšių atliekų irimo laikas yra labai skirtingas: popierius, kartonas, išmestas, suyra per kelerius metus, suyra (rūdija) metalinėse skardinėse per 100 metų, polietileno pakuotės - keliuose štuoj pat paimta, ir stiklinis butelis sulūš per kiek daugiau nei 1000 metų.

Ką daryti norint skatinti aplinką ir sveikatą? Es.šlagerio?

RušPer popierių jis gali būti perdirbamas ir naudojamas su perdirbtu popieriumi, sumažinant mišku kirtima. Pabandykite naudoti produktus iš iš perdirbtą medžiagą, skatinkite savo šŠeimos nariai pasirenka etiketes „Ekologiniai ženklai, pavyzdžiui, skalbimo milteliai be fosforošKaklaraiščiai. TišPirkite produktą su ploniausia pakuote, nusipirkite svertinių daržovių ir vaisių prekybos centruose. Naudokite paženklintus produktus „ozono sluoksnio ardymas. Reklamuokite savo šŠeimos nariai, draugai ir kaimynai perdirba buitinius prietaisus, kad apsaugotų aplinką, užuot juos mėtę į sąvartynus.

Kiek įmanoma daugiau naudokitės bendruomene, norėdami eiti į darbą, mokyklą ar aplankyti draugą dviračiušnaujas transportas.

Kainaš Esšeidami iš Kambarys išPrisijungti šSvečias, televizorius ir kompiuteris.

Pasodinti medį! Jis sugeria ore esantį anglies dioksidą, t. y. šŠiltnamio dujos.

Transporto priemonės išmeta major part teršAlus, įskaitant pristatymą. Pirkite netoliese pagamintus daiktus. Turi atsinešti pomidorų?š keista, ar jie gali būti išaugti vietoje? Ar tikrai mielai pirksime liemenėlę??šKokia žiema?

Straipsnis parengtas remiantis Lietuvos ir užsienio literatūra, kurią parengė Aplinkos ministerijos visuomenės sveikatos administratorė Viktorija Buzytė

Kategorija:
3 zingsniai tobulu blakstienu link
Mazas ugis: liga ar paveldejimas?