Pagrindinis astrologijaKodel turime moketi privaciose gydymo istaigose?

Kodel turime moketi privaciose gydymo istaigose?

Lankydamasis privačiose gydymo įstaigose, pacientas paprastai gauna bet kurią įmonę ar įstaigą, kuri parduoda prekes ar teikia paslaugas, oficialiai apmoka už kasoje gautas paslaugas ir gauna kvitą, kuriame jie yra..šjam suteiktų paslaugų kaina, valstybės kompensuojama suma ir mokėtinų įmokų suma. Grįžęs į valstybinę ligoninę, žmogus dažnai moka už jam suteiktas paslaugas: greičiaušTyrimai, konsultacijos, „eilės“; Ačiū anesteziologui, chirurgui, slaugytojams, gauti naudojimo instrukcijas su sąrašušu narkotikus ir medicinos priemones, kurias turite nusipirkti patys, sumokėti už geresnę palatą ir pan. Paprasta šŠiuo atveju niekas nemokėjo „ekspertizės nėra ... Apie medicinos politiką kalbamės su gydytoju dr. Laimuciu PašKevis, Lietuvos privačių sveikatos priežiūros įstaigų asociacijos prezidentas ir Ruta Vainienė, Lietuvos atvirosios rinkos instituto ekspertė.

Klausimus pateikė dr. Laimutis PašKevicius.


Kodėl „Sodrą“ studijuojantis asmuo vis tiek turi mokėti privačiose gydymo įstaigose?


Noriu atsakyti į pokštą: „Chirurgas, stovintis su skalpeliu, pasilenkia ant ligonio, kuris guli ant operacinio stalo, ir klausia: „Ar Tamsta gerai ar nemokamai gydosi?“. Nemokamo vaisto nėra, skiriasi tik tai, kaip apmokamos paslaugos: ar asmuo oficialiai moka kasoje, kaip įprasta privačiose gydymo įstaigose, ar „po stalu“, ar draudimo įstaiga moka už asmenį.š Dalis asmens sumokėtų mokesčių, pavyzdžiui, privalomojo valstybinio sveikatos draudimo atveju arba jei asmuo yra savanoriškasšreguliariai mokant įmokas kaip papildomą savanorįšsveikatos draudimo atveju.
Šteoriškai nacionaliniai įstatymai žmonėms, mokantiems mokesčiusšjei turite teisę į atlyginimą, tš Privalomojo sveikatos draudimo lešu sveikatos paslaugas ir suteikite jiems laisvę pasirinkti sveikatos įstaigą, kurioje jie norėtų gydytis. Juk protokolai teisingišPinigai, kuriuos žmonės gavo iš viso gyvenimo mokesčių ir kurie patenka į privalomojo sveikatos draudimo bendrovės biudžetą, per sveikatos draudimo kompanijas atsekami iki pasirinktos gydymo įstaigos, kur jie gauna medicinos paslaugas. Tai yra pagrindinis medicinos principas: „Pinigai seka ligonius“, kuris, deja, nėra iki galo įgyvendintas Lietuvoje...

Yra keletas žmonių, kurie užsiregistravo šįskaitant namuose privačiose medicinos įstaigose, kuriose ieškoma nemokamų paslaugų. Tik vėliau aššaišAkivaizdu, kad vis tiek reikia mokėti už kažką ... kodėl valstybė negali sumokėti už visas žmogui teikiamas paslaugas??


Pacientui, pasirinkusiam privačią gydymo įstaigą, bus kompensuojama tik dalis paslaugų, pvz. B. ambulatorinės konsultacijos ar dienos operacijos. Tačiau vis dėlto šStacionarinių paslaugų valstybė nekompensuoja pacientams, kurie pasirinko gydymą privačioje gydymo įstaigoje.


Ne viena pasaulio šalis yra finansinėšjei aš galiu sumokėtiš valstybės biudžeto visiems piliečiams už visas būtinas medicinos paslaugas. Lietuvoje jis skirtas sveikatos priežiūrai kaip BVP dalis iršSveikatos priežiūra vienam gyventojui yra paskutinė ES šAliu.
Tokiu atveju žmonėms rekomenduojama būti kuo konkretesniemsšsiaišPakeiskite visas sąlygasš Vadinamųjų „nemokamų paslaugų“ pradžia.

Gal žmogus tiesiog nežino, kad jam nereikia mokėti. Kiek valstybei kompensuoja tarnyba?


Taip, tai tiesa - žmogus nežino ir gali tik šAš žinau, kokias paslaugas ir kiek valstybė kompensuoja. Štai kodėl šiol Lietuvoje niekas kitasšSvarbu tiksliai apskaičiuoti ir nustatyti, kokias paslaugas ir už kokią sumą valstybė garantuoja asmeniui.

Kaip manote, kaip turėtų atrodyti geresnė sveikatos politika Lietuvoje????


Naudingiausia ir skaidriausia žmogaus sveikatos sistema Lietuvoje galėtų būti: Valstybė nustato tikrąją (ekonominę)špagrįstos sveikatos priežiūros išlaidos, įskaitant turto nusidėvėjimo (patalpų, įrangos ir kt.) nuskaitymus. Pagal turimus finansinius išteklius valstybė tada turėtų įsteigti vadinamąją medicininę priežiūrą - pagrindinį krepąšeli “, į kurią valstybę tš Privalomasis sveikatos draudimas (suformuotas iš Pajamų mokestis, privalomos socialinio draudimo įmokos, įmokos į valstybės biudžetą) gydymo įstaigoms už pacientų paslaugas, siekiant užtikrinti pagrindinio medicinos medicinos principo įgyvendinimą: „Pinigai seka pacientą“. Tada žmonės taptų dirbtiniu intelektušuž kuriuos jie neturėtų mokėti daugiau nei litus.
Valstybė turėtų sudaryti palankias sąlygas papildomiems savanoriamsškam apsidrausti. Žmonės gali gauti papildomą sveikatos draudimą, o tada likusias išmokas arba jų dalis, kurios nėra apdraustos privalomuoju valstybės garantuojamu sveikatos draudimu, mokės papildomos sveikatos draudimo išmokas teikiančios įmonės. Tokiu būdu pacientams už paslaugas gydymo įstaigose tektų mokėti vis mažiau.

Kas skiriasi Europoje? šPatirtis?


Man teko daug kur apsilankyti Europos Sąjungoje šAliu. Niekas nėra girdėjęs šValstybė neturėtų mokėti už medicinos paslaugas. Aukščiausios kokybės programos šŠalys yra skirtingos: gydytojo paskyrimai, gydymo atvejai, kasdienės hospitalizacijos, tyrimai, vaistai. Premijos net tose šalyse, kurios kainuoja daug daugiau lešir a šSveikatos priežiūros aprėptis vienam gyventojui, palyginti su Lietuva. Valstybinės sveikatos draudimo bendrovės direktorius A. Sasnauskas pranešimešŠiose konferencijose kelis kartus buvo minėta, kad Lietuva yra bene vienintelė Europoje šnesant oficialiai patvirtintų įmokų.

Ruta Vainienė, Lietuvos laisvosios rinkos instituto ekspertė


Kiekvienas Lietuvos pilietis moka tam tikrą pinigų sumą į privalomojo sveikatos draudimo fondą (PSDF). Pinigai eina sveikatos draudimo bendrovei, jie juos pasirašošir susitarimai su pageidaujamomis gydymo įstaigomis. Nėra taisyklių, kuriuos ir kokiu mastu prenumeruotišir ši sutartis. Todėl kartais žmogus nori gauti paslaugą privačioje įstaigoje, tačiau kai ši gydymo įstaiga jos nepasirenkašSutartyje su sveikatos draudimu jis turi sumokėti visą sumą už tam tikrą paslaugą. Aišjei jis turėtų būti pasirašytasšGana greitai sutartys su daugeliu gydymo įstaigųškad pinigų nepakanka išmokoms kompensuoti. Štai kodėl ši sistema yra tokia kreiva šLap. Taip pat neįprasta, kad sutartis pasirašoma su gydymo įstaigomisšo Sveikatos draudimo bendrovės, visiškai neatstovaujančios pacientų.
Manau, kad pirmasis naujosios vyriausybės iššūkis yra ją surastišyti galutinis sarašu, kuris apima privalomąjį sveikatos draudimą. Kad žmogus žinotų, nuo ko ginasi. teorijaškai tai nėra sunku, bet praktiškaškai tai neįmanoma, nes to nepadarė nė viena vyriausybė.
Turi būti nustatytas pagrindinis paslaugų paketas. Dabar žmogus gali gauti paslaugas nuo paprasto gripo iki onkologinių ir sudėtingiausių ligų gydymo šŠirdies transplantacijos operacija. Nemokama medicina kartais būna labai dosni. Tačiau kartais žmogus būna kitoje srityješkita vertus, kai negauna reikalingų paslaugų dėl prastų finansavimo linijų.
Daugumoje ES šalių šAliu dirba tiek išSukurtos sistemos: privalomos ir savanoriškosšKas yra sveikatos draudimas? Tada asmeniui suteiktas paslaugas apmoka trečiasis asmuo - draudimo įstaiga, o už save turi susimokėti tik apdraustasis..
Įsivaizduokite, kaip būtų, jei šbe kita ko, būtų privalomas PSDF draudimas, tš Privatus draudikas. Draudikai sudaro paciento ir gydymo įstaigos mokėjimo sutartį. O draudikas būtų paciento atstovas, jis tikrai tuo pasirūpintų:
• Užkirsti kelią asmeniui atlikti operaciją tik tam, kad gautų užmokestį iš gydymo įstaigos.
• Tegul būna konkurencija. Draudikai konkuruotų dėl papildomų paslaugų, t.š Gydymo įstaigą ir suteikti klientui galimybę pasirinkti vieną ar kitą draudimo bendrovę.
• Asmuo pats pasirinko gydymo įstaigą.
• Kažkuriuo metu suprasite, kiek kainuoja šis vaistas, nes dabar aššIšleido penkis milijardus litų per metus, ir visi mažai ką sako. Tyrimai rodo, kad analogaiška suma išleidžiami neoficialūs mokėjimai. Sveikatos sistemoje nėra kainų, yra kainos.
• Apibrėžus paslaugas sumažėtų eilės, nes visi nori gauti visas paslaugas čia ir dabar. Turėtų būti nustatyta kaina už paslaugas. Dabar, kai viskas nemokama, yra per didelės išlaidos.
Vyresni žmonės vis dar nešgydytojo pinigų, sviesto ar kiaušiniųšnes jie prisimena, kada buvo sumokėta už vaistą, ir netiki nemokama medicina. Galbūt, jei turėtumėte mokėti už tam tikras čia apibrėžtas ir išvardytas paslaugasšDėl kainų visa sveikatos sistema taps sveikesnė?..

Kategorija:
Nugaros smegenu? infarktas (G 95.1)
Ir vel galiu kvepuoti