Pagrindinis astrologijaKa reiketu zinoti apie ligoniu kasas?

Ka reiketu zinoti apie ligoniu kasas?

Dažnai sveikatos draudimo funkcijos apima tik gydymo įstaigų finansavimą. Tačiau svarbiausia sveikatos draudimo bendrovės užduotis yra apginti žmonių interesus, suteikti visiems reikalingą medicininę pagalbą, teikti tokias paslaugas apmokestinamiems ir valstybės remiamiems žmonėms bei išrašyti vaistus. ššiuo metu išgali būti finansuojama valstybės.

Gydytojai - gydytojai, mokamos - sveikatos draudimo bendrovės


Kaip gydyti žmogų, kokį vaistą skirti, procedūras nustato gydantis gydytojas. Atsiskaitymas su gydymo įstaigomis yra paciento atsakomybė. Jūs pasirenkate gydymo įstaigas ir vaistinesšo sutartis yra dokumentas, kuriame abu šalys išsunaikinti jų įsipareigojimus. Vienas iš manęsš - - gydymo įstaigų pareiga mokėti gydymo įstaigoms už gyventojų priežiūrą ir -šSkiriami kompensuojami vaistai.
Kiekvienoje teritorinėje ligonių kasoje (TLK) įsteigta tikrinimo ir kontrolės tarnyba, užtikrinanti išsamų pacientų gydymą ir piktnaudžiavimą sveikatos paslaugomis. Todėl žmonės, turintys gydymo problemų, visada gali kreiptis į artimiausią TLK. Sveikatos draudimo bendrovės darbuotojai peržiūri pateiktus skundus ir informuoja sveikatos priežiūros įstaigą apie nustatytus pažeidimus, kurių prašo jos steigėjas - valstybinė sveikatos draudimo bendrovė..š ėmė reaguoti į pažeidimus ir su jais sutiktišalinti.


Kiek naudos pacientui??


ŠŠiuo metu yra penki TLK. Jų veiklą koordinuoja valstybinis sveikatos draudimas. Vilniaus teritorinė ligonių kasa teikia didžiąją dalį gyventojų - 1037,2 tūkst., Kaunas - 888,7 tūkst., Klaipėda - 520,6 tūkst..., Šiauliu - 550 tkst., Panevezio - 485.8 tkst. Gyventojai.
Kiekvienas TLK aptarnauja du rajonus: Klaipėdos teritorinė ligonių kasa aptarnauja Klaipėdą ir Tauragę, Vilnius - Vilnių ir Alytų, Kaunas - Kauną ir Marijampolę, Panevėžys - Panevėžį ir Uteną.., Šiauliu - Šiauliu ir telšŠių apskričių gyventojai. Viskas šŠių vietovių gyventojai turėtų kreiptis į jų rajone veikiantį sveikatos draudimo bendrovės regioninį skyrių.

Sveikatos draudimas, tšišduoda sveikatos draudimo pažymėjimus


Privalomus draugus, turinčius privalomąjį sveikatos draudimą, registruoja ir valdo TLK.
Tam tikrai Lietuvos gyventojų kategorijai TLK išIšduodami sveikatos draudimo pažymėjimai ar įrašaišs socialinio draudimo pažymėjimai. Sveikatos draudimo pažymėjimų turėtojai turi teisę į nemokamas sveikatos priežiūros paslaugas, ty už jas moka medicinos įstaigos.š Privalomas sveikatos draudimo bendrovės biudžetasšu.
Privalomojo sveikatos draudimo pažymos, tšAsmenims (draugams) suteikiama pagal Sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio 4 dalį, t..šišskyrus tuos, kurie turi valstybinio socialinio draudimo pažymėjimus.
Asmenims, štiems, kurie šiuo metu nedirba, bet turi socialinio draudimo pažymėjimą, teritorinį sveikatos draudimąškaip ššiame pažymėjime.
Sveikatos draudimas arba iraišir socialinės apsaugos pažymėjimą, turite kreiptis į TLK:
- Lietuvos Respublikos bendrasis išsilavinimas, užsiėmimas, aukštasis mokslasšTesniuju ir Aukš18 ir daugiau metų nuolatinių studijų studentai;
- Ūkininkai;
- vienas iš tėvas, auginantis vaiką iki 8 metų, ir vienas iš Tėvai, auginantys du ar daugiau vaikų iki pilnametystės;
- nešnuo 28. nešSavaitės, 70 dienų iki pristatymo ir 56 dienos po pristatymo;
- Bedarbiai, gaunantys ru pagal Lietuvos Respublikos įstatymusšPensija;
- neįgalus asmuo (iki neįgalumo pažymoje nurodytos datos);
- Rusijos kariuomenėšPensininkai, turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvoje arba Lietuvos Respublikos piliečio pasą;
- priešintisš(Kariškiai) savanoriai, kovotojai už laisvę, reabilituoti politiniai kaliniai, tremtiniai, sausio 13 d. Incidento aukos,šKaliniai sulaikymo vietose);
- gauti socialines paslaugasšAlpės;
- dirbantiems su verslo liudijimu;
- Kunigai, vienuoliai;
- autonomiškasškai susirandi draugų.

Sveikatos draudimas, tšišduoda sertifikatus sanatorijoms


Apdraustiems gyventojams, kuriems reikalinga medicininė reabilitacija ir sanatorinio gydymo paslaugos, sveikatos draudimo bendrovėsšišduoda pažymą, įpareigojančią minėtas paslaugas teikiančią įstaigą susimokėti už pacientui suteiktą gydymą.
Gydymo metodą nustato gydantis gydytojas kartu su fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoju. Tu mane pakenteišPersikėlimas į sanatoriją užpildant kitus reikalingus dokumentus, kuriuos pacientas turi pateikti artimiausiai sveikatos draudimo įmonei ar jų skyriui. Beje, jo artimieji taip pat gali gauti pažymą paciento vardu iš sveikatos draudimo bendrovės.

Kategorija:
Vistienos salotos su avinzirniais, kuskusu, riesutais ir grazgarstemis
Siais 3 menesiais gimusios 2019 m. jau gali matuotis vestuvines sukneles!