Pagrindinis astrologijaBrandos egzaminai... kasdien. Ar tai ne peilis musu vaiku sveikatai?

Brandos egzaminai... kasdien. Ar tai ne peilis musu vaiku sveikatai?

Normalus 0 klaidingas melas DE-JAV X-NAV X-NAV „MicrosoftInternetExplorer4“

Absolventas negali ilsėtis ilgiau nei dieną, tris dienas?š Eilės laikyti egzaminus ir nepatirti streso? Tai klausimas, kurį užduoduš Absolventų motinos redagavimasšką - jų dukterys šmesti tris dienas iš Būtini lietuvių kalbos ir literatūros, prancūzų kalbos ir matematikos egzaminai. Mama manešgyvena dėl dukters sveikatos ir tvirtina, kad tokia valstybinių brandos egzaminų organizavimo tvarka bendrojo lavinimo srityje prieštarauja darbo ir poilsio būklei;.

Laikykitės įstatymų reikalaujamų procedūrų

Uždavėme skaitytojui klausimą ŠLoreta Grazelienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Pradinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė. Po jos vadovavimo ŠPagal Švietimo įstatymo 38 straipsnio 4 dalį mokinių pasiekimų egzaminai visose kalbų mokyklose organizuojami vienodai, nepažeidžiant vienodų galimybių principo, nustatyto 2003 m. šŠio įstatymo 5 straipsnis.

Baigiamųjų egzaminų tvarkaraštisšŠį projektą rengia darbo grupė, įsteigta Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus vardu. Jame yra mokyklos, bendruomenės, Nacionalinis egzaminų centras (NEC), ŠŠvietimo ir mokslo ministerijos atstovas. „Projektas pagrįstas ugdymo proceso trukme mokykloje, vidurinės mokyklos egzaminą laikančių mokinių skaičiumi (be privalomo lietuvių kalbos ir literatūros egzamino, 3 populiariausi egzaminai: užsienio kalbos (anglų kalba), matematikos ir istorijos), paruoštais testais, techninėmis ir technologinėmis galimybėmis. . Padavimas didelisšmokyklos duomenys "patvirtina specialistas ir priduria, kad tvarkaraščio kūrimasšLaikomasi Lietuvos higienos normos HN 21: 2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos ir saugos reikalavimai “(96 dalis). ŠŠią brandos bandymo procedūrą taip pat naudojo NEC l.e.p. Režisierė Terese Blazevičienė.

Pagal ministerijos tvarkaraštįšŠis projektas yra paskelbtas NEC interneto svetainėje NEC informacinėje sistemoje KELTAS, todėl galimybę tai padaryti turi sveikatos specialistai, psichologai, mokytojai ir tėvai.šPateikite pasiūlymų ir komentarų apie egzaminų tvarkaraštįšcio.

Kaltas ir oras

Apie egzaminų tvarkaraštįšMes domėjomės tokio svarstymo galimybe toli nuo didmiesčio ŠGelgaudi akių sritisšVidurinės mokyklos direktorė Diāna Bauzaite. „Ikimokyklinio egzamino tvarkaraščio paskelbimas internetešty mes visada rengiame bendrą tėvų, abiturientų ir mokytojų susitikimą, aptariame visus būsimų egzaminų klausimus. Kartu formuluojame pasiūlymus ir teikiame juos organizatoriams. Tiesa, kad ne visada atsižvelgiama į mūsų rekomendacijas, bet manau, kad tai natūralu, nes darbo grupė gauna daug pastabų irš Išsirenki tinkamiausią “, - sako mokytoja. Ji sako grafikąšPasiūlymui aptarti ir pateikti visada turite nuo 1 iki 2 mėnesių.

Antrasis dešDėstytoja dirbanti D.Bauzaite, žinoma, kad egzaminai, kurie artėja prie studentų, yra įdomūs. Ji pataria tėvams realiai įvertinti vaiko galimybes ir neužkrauti jiems papildomos naštos. „Dažnai tėvai, kai atėjo laikas laikyti egzaminus, ašš Vaikas nori daugiau nei gali. RuošEgzaminų laikymas yra ilgas, vienu metu atliekamas darbas, ir tik šio darbo peržiūros procesas vyksta egzamino dieną. Abiturientai ruošiasi egzaminamsštrunka dvejus metus (vienuoliktos ir dvyliktos klasės kursai kartojami anksčiau) ir nėra naujas dalykas. Egzamino metu tenka spręsti tik vaiko nerimą “, - sako pedagogė D. Bauzaite. Ji prisimena vieną kartą, kai pernai buvo paprasta abiturientėšTą pačią dieną leidžiame laikyti dviejų skirtingų dalykų egzaminus. Mokytojai bandė ją atbaidyti, tačiau studentė buvo labai motyvuota ir teigė, kad jai bus mažiau streso, jei ji laikys du egzaminus per vieną dieną, nei eidama pas juos dvi dienas. Už vaiko nerimą egzamino dieną net ir esant blogam orui buvo laikomi kitų vaikų tėvai...

Nesigailėkime gero žodžio

Apie vaiko galimybę ir neadekvatumą kalbėjo ir su jaunimu dirbanti vilnietė psichologė Giedre Petrauskienė.. „Žinoma, vaikus jaudina bene pirmieji reikšmingi gyvenimo iššūkiai, nuo kurių rezultatų labai priklauso ateitis. Vis tiek didžiausias stresas šŠioje situacijoje egzistuoja kryžminis ryšys tarp aukštų reikalavimų ir kai kurių galimybių. ŠAš vis dar kartais nesutinkušKino mokytojai ir tėvų psichologinis spaudimas vaikui. Paradoksalu, tačiau mažiau talentingi yra vaiko šansai į gerą ar labai gerą darbąšEgzaminas sumažina suaugusiųjų sukeliamą stresą, kaip minėta aukščiau “, - pažymi psichologė. O tu klausk, Šegzaminų tvarkaraštį parengė Švietimo ir mokslo ministerija ar kita institucijašTikros higienos normos laikymasis nėra blogas dalykas, net jei jūs turite laikyti egzaminus kiekvieną dieną.

Psichologas atkreipia dėmesį, kad egzamino keliamas stresas tiesiog padeda abiturientuišgyvena, ir ji rekomenduoja tėvams realiai įvertinti vaiko talentus ir sugebėjimusš Pavyzdžiui, egzaminas jį nuramino ir pasakė: „Jei nepavyks, galite pasirinkti kitą, ne mažesnę specialybę. „Apskritai turėtume vaikus išmokyti pozityvumo, ir ne tik toš Egzaminas. Dažniau susisiekime su jais ir priminkime apie egzaminų planavimo svarbąštis maniš Mokykimės iš anksto, o ne paskutinę dieną ar naktį, norėdami teigiamai įvertinti savo situaciją, nesumažinti savęs ir, svarbiausia, reikalautiš pagal galimybes. G.Petrauskienė prisimena, kad vėliau jaunimas, grupės mokiniai, aššmokymasis geriau pasirengęsšty egzaminai, tarsi jie būtų pripratę prie žinių patikrinimo, ir jie nebekelia tiek daug streso.

Planuojama atsižvelgti į pasiūlymus

ŠŠvietimo ir mokslo ministerijos atstovai patvirtino, kad egzaminai, abitūros egzaminai ir pagrindinis išsilavinimas vyks kitą kartą.št., atsižvelgs į Sveikatos apsaugos ministerijos pasiūlymus dėl tikrinimo datų pagal objektyvias galimybes, tškuo proporcingesnė.

Jūs taip pat prisiminsite, kad abiturientas, kurio baigimo egzaminai sutampa tris dienas, tš Eilės, vienas egzaminas, paprastai antrasis, gali sukelti naują sesiją. „Egzamino tvarkaraštisšremiantis daugiamečių egzaminų pasirinkimu ir aukščiau nurodytais sutapimais, kai per tris dienas reikia laikyti tris egzaminusš Eilės yra retos “, - sakė jis ŠL. Grazelienė, Švietimo ir mokslo ministerijos atstovė.

Kategorija:
Stresas ir persidirbimas naikina atminti. Ka daryti?
Siltaji sezona pasitikite budami geros formos ir nuotaikos